— TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET —

WEAREKREATIV:in toiminnassa menetellään turvallisemman tilan periaatteiden mukaisesti. 

Turvallisemman tilan periaatteet pohjautuvat eri käytäntöihin ja tapoihin, joilla pyritään luomaan yhdessä kaikille mahdollisimman turvallista ja kunnioittavaa tilaa (Utopia Helsinki, 2021). Periaatteet ovat lähtöisin vaihtoehtoisista ja alakulttuureista, erityisesti seksuaalivähemmistöjen tapahtumista, ja niiden keskeinen tavoite on mahdollistaa se, että jokainen voisi osallistua toimintaan täysin omana itsenään. Sanavalinta "turvallisemman" käyttäminen "turvallisen" sijaan pohjautuu ajatukseen siitä, ettei tosiasiassa kaikille turvallista tilaa voida ikinä täysin varmistaa, vaikka se onkin periaatteiden ja sen käytäntöjen tavoitteena (Utopia Helsinki, 2021). 

Meidän toimintaamme sopivaksi muokatut käytännöt pohjautuvat Helsingin Utopian ja Ruskeat Tytöt Median verkkosivuilla listattuihin käytäntöihin ja arvoihin.

  • Kunnioitamme muita ihmisiä, heidän uniikkiuuttaan ja erilaisuuttaan sekä heidän mielipiteitään, näkökulmiaan ja uskomuksiaan. Emme hyväksy minkään muotoista syrjintää, häirintää, kiusaamista tai rasismia - ei tarkoittaa ei.
  • Emme tee oletuksia muiden identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisuudesta, elämäntilanteesta tai muusta yksilöön liittyvästä ominaisuudesta. Vältämme myös omien kokemuksiemme yleistämistä muita koskevaksi; jokaisella on oikeus sanoittaa omat kokemuksensa itse.
  • Annamme muille tilaa ja katsomme, että jokainen henkilö tulee kuulluksi ja pääsee toimintaan osalliseksi.
  • Pyydämme ilmoittautumisten yhteydessä kuvausluvan kaikilta tunneille osallistuvilta ja kunnioitamme jokaisen toivetta olla tulematta kuvatuksi.
  • Olemme ymmärtäväisiä ja sallivia muita kohtaan ja ymmärrämme, että jokainen saattaa tehdä virheitä ja niistä opitaan. Tärkeintä on ottaa omista teoista vastuu, pyytää anteeksi ja pyrkiä toimimaan jatkossa paremmin.

Lisätiedot ja lähteet: